De AVG al geregeld binnen jouw organisatie?

De AVG al geregeld binnen jouw organisatie?

De tijd begint te dringen. Voor je het weet is het 25 mei 2018, het moment dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaat. ‘Moet ik me nu zorgen gaan maken?’

De AVG

De AVG regelt het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

Is jouw organisatie zich al aan het voorbereiden op alle gevolgen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt? De belangrijkste veranderingen voor organisaties zullen zijn dat zij veel meer moeten gaan documenteren en voor elke verwerking een grondslag moeten hebben. De AVG hanteert zes grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Op grond van een wettelijke verplichting;
  • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
  • vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
  • behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Geen zorgen Technoberg helpt je graag jouw onderneming snel AVG-proof te maken. Wij hebben de professionals in huis die je hier doorheen loodsen.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie, je kunt ons bellen op 0299-666128 of via ons contactformulier.

Of vraag onze Risicoscan aan door te mailen naar risicoscan@technoberg.nl. Deze scan brengt alle security en privacy risico’s in kaart en de impact die het kan hebben. Hiermee heb je meteen een tool in handen om aan de slag te gaan en te voldoen aan de AVG.