Klachtenformulier

Klachtenregeling: Technoberg BV

Als Technoberg stellen wij alles in het werk om je zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan, niets menselijks is ons vreemd. Indien je ontevreden bent over een product of over onze dienstverlening, dan nodigen we jou uit om ons dat te laten weten. Jouw opmerkingen nemen wij serieus en we zoeken samen naar een passende oplossing.

Mondelinge oplossing klacht

Veel klachten ontstaan door misverstanden die vaak in een goed gesprek (telefonisch of in persoon) rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een goed beeld vormen van de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Je kunt contact opnemen met Deborah van der Klooster om de klacht door te spreken.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kan je de klacht formeel schriftelijk indienen. Je kunt hierbij gebruik maken van ons online klachtenformulier op de website. Wij streven er naar om binnen veertien werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. In de meeste gevallen zullen wij contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kun je om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om jouw klacht in ieder geval binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan word je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst.

Loading