Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Technoberg B.V., Component 106, 1446 WP, Purmerend, KVK-36049644

Versie: 9 augustus 2022, Versie 1.4

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Er worden geen gegevens verzameld over de identiteit van individuele bezoekers, tenzij ze vrijwillig hun contactgegevens achterlaten via onze formulieren of applicaties op onze website www.technoberg.nl. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier voor een sollicitatie of aanvraag van een dienst) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Technoberg B.V. verzamelt alleen die gegevens van de betrokkene die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de dienstverlening. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Giro- of bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op het contactformulier of het formulier waarmee u kunt reageren op een vacature, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Technoberg B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Technoberg B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, (financiële) transacties en diensten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Technoberg B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Technoberg B.V., haar relaties en haar medewerkers.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval;

 • Het verlenen van toestemming;
 • het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met u;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de uitvoering van een overeenkomst bewaren wij niet langer dan 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van debiteurenadministratie, deze worden 7 jaar bewaard op grond van de Wet op de Rijksbelastingen. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor bezoek aan onze website worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Sollicitatiegegevens zullen uiterlijk binnen vier weken na afronding van het sollicitatieproces worden verwijderd, tenzij wij toestemming hebben om de sollicitatiegegevens langer te mogen bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Technoberg B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, de gebruikerservaring te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Technoberg B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 

Naam Cookie

Bewaartermijn

Omschrijving

Cookie_notice_accepted

1 jaar

Deze cookie slaat op of u op de knop ‘Accepteer’ in de cookiemelding heeft geklikt. Hiermee wordt voorkomen dat de cookiemelding steeds opnieuw verschijnt.

eform-submission-#

1 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om niet meer dan één formulieraanvragen per gebruiker per keer toe te laten (anoniem).

PHPSESSID
SSESS

Per sessie

Cookie wordt geplaatst bij uw bezoek aan onze site. In dit cookie wordt bijgehouden wat u tijdens uw sessie doet, bijv. of u ingelogd bent en toegang mag krijgen tot pagina’s achter een login.

SimpleSAMLAuthToken

Per sessie

Deze functionele cookie zorgt ervoor dat er na het inloggen door een geautoriseerde gebruiker toegang wordt verleend en dat de toegang behouden blijft.

SimpleSAMLSessionID

Per sessie

Deze functionele cookie zorgt ervoor dat er na het inloggen door een geautoriseerde gebruiker toegang wordt verleend en dat de toegang behouden blijft.

sp_adid

1 jaar

Deze functionele cookie van Spotify wordt gebruikt om de audio van Spotify te implementeren op onze website en houdt bij welke interactie de gebruikers hebben naar aanleiding van de audio content.

sp_landing

1 dag

Deze functionele cookie van Spotify wordt gebruikt om de audio van Spotify te implementeren op onze website en houdt bij welke interactie de gebruikers hebben naar aanleiding van de audio content.

sp_t

1 jaar

Deze functionele cookie van Spotify wordt gebruikt om de audio van Spotify te implementeren op onze website en houdt bij welke interactie de gebruikers hebben naar aanleiding van de audio content.

wordpress_test_cookie

Per sessie

Deze cookie test of een browser cookies accepteert.

wp-settings-#

1 jaar

Deze functionele cookie wordt alleen toegepast voor ingelogde gebruikers om de instellingen van de WordPress interface te bewaren.

wp-settings-time-#

1 jaar

Deze functionele cookie bevat het tijdstip waarop de wp-settings-# cookie werd ingesteld.

wpSGCacheBypass

Permanent

Deze cookie wordt gebruikt als onderdeel van een cacheproces om de snelheid en prestaties van onze website te verbeteren. Met caching kan de website sneller laden voor onze bezoekers.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het geanonimiseerd bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website, bijvoorbeeld over het aantal keren dat de website wordt en de gemiddelde duur van een bezoek. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van onze website te verbeteren. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Naam Cookie

Bewaartermijn

Omschrijving

_ga

2 jaar

Analytische cookie van Google die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

_ga_#

2 jaar

Analytische cookie van Google die gegevens verzamelt over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek

(anoniem).

_gat

1 Minuut

Analytische cookie van Google die wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

_gid

24 uur

Analytische cookie van Google die wordt gebruikt om inzichtelijk te maken hoe de website wordt gebruikt en meet de performance van de website  (anoniem).

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of hoe een interface wordt weergegeven. Wij gebruiken de volgende voorkeurscookies:

Naam Cookie

Bewaartermijn

Omschrijving

loglevel

Permanent

Deze voorkeurscookie die lokaal wordt opgeslagen bewaart de instellingen en uitvoer bij het gebruik van de Developer Tools Console voor de huidige sessie.

Sommige cookies worden door onszelf gebruikt (directe cookies). Andere cookies zijn afkomstig van derden (cookies van derden). Wij gebruiken uitsluitend directe cookies en de cookies van Google reCAPTHCA, Google Analytics en  in een enkel geval van Spotify. Google reCAPTCHA wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen mensen en computers en zo automatische spam te voorkomen. Google Analytics wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. IP-adressen worden geanonimiseerd. Het privacy beleid van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Uw Keuze

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Zie het menu Help van uw webbrowser voor uitgebreide instructies. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. De manier waarop cookies worden gewist, verschilt per browser. Zie het menu Help van uw webbrowser voor uitgebreide instructies.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Onder de AVG heeft u de volgende rechten die u kunt uitoefenen:

 • Het recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • Het recht op vergetelheid (het recht om ‘vergeten’ te worden, het verwijderen van persoonsgegevens);
 • Het recht op inzage (het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien);
 • Het recht op rectificatie en aanvulling (het recht om de persoonsgegevens die de organisatie verwerkt te wijzigen);
 • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken);
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een menselijke blik bij besluiten);
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bericht: Ons contactformulier
Telefoon: 0299-666128

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, burgerservicenummer en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Schrijf over de kopie de naam van onze organisatie, Technoberg B.V. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Na verificatie wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Is er de mogelijkheid om op een andere manier uw identiteit te checken dan doen wij dit uiteraard voordat wij om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.