Phishing campagne

Phishing campagne

Technoberg heeft ook een Phishing campagne in zijn dienstenportfolio. Met deze Phishing campagne kunnen organisaties frauduleuze e-mails beter herkennen, zijn ze beter geïnformeerd zijn over de risico’s van phishing en online fraude, weten ze hoe ze er nu voorstaan en zich hiertegen kunnen wapenen. Inmiddels hebben al meerdere organisaties uit het bedrijfsleven en de overheid hiervan gebruik gemaakt. En vaak met verrassende resultaten waarmee de noodzaak van zo een campagne nog maar eens wordt aangetoond. Zeker nu het aantal aanvallen wereldwijd toeneemt.

Inhoud campagne

Met onze Phishing campagne kunnen organisaties hun online beveiliging verbeteren en het risico op (foutief) menselijk handelen verkleinen. Onze Phishing campagne geeft organisaties de nodige input om verlies van bedrijfs-/persoonlijke informatie te voorkomen en geeft daarnaast waardevolle tips om hun online activiteiten (beter) te kunnen beveiligen. Bovendien geven we de medewerkers de mogelijkheid om op een aansprekende manier hun kennis te testen met interactieve casussen en een quiz.

Kleinere variant

Technoberg biedt ook een kleinere variant aan van deze campagne met een nulmeting aan de hand van een phishing e-mail. Aan de hand van deze nulmeting wordt een rapportage opgesteld waarin te zien is of en zo ja hoeveel medewerkers er op de link in de e-mail geklikt hebben en eventueel zelfs hun data hebben ingevuld.

Meer informatie

Onze Privacy en Security Officer Lisanne vertelt je graag meer over de mogelijkheden: mail Lisanne.

Technoberg logo wit  ONZE PHISHING CAMPAGNE

  1. Nulmeting aan de hand van een phishing e-mail die verstuurd wordt.
  2. Rapportage van de nulmeting waarin te zien is of en zo ja hoeveel medewerkers er op de link in de e-mail geklikt hebben en eventueel zelfs hun data hebben ingevuld.
  3. Awareness sessie waarin de phishing mail wordt besproken, de 5 meest voorkomende vormen van Phishing worden behandeld, hoe je deze kunt herkennen en wat je kan doen als je een wordt ‘aangevallen’. Het is een interactieve sessie waarin er ook verschillende casussen worden besproken en de medewerkers actief de opgedane kennis kunnen inzetten. Tot slot is er een interactieve quiz.
  4. Er wordt opnieuw een Phishing e-mail verstuurd om te kijken of en zo ja hoeveel medewerkers nu nog op de link in de e-mail klikken en nog data invullen.